Endring av 2. etappe og 3. etappe i Olavstafetten

Det er anleggsarbeider ved Øya Stadion. Det berører som tidligere nevnt to etapper i stafetten. Etter befaring i dag vil vi måtte legge om løypa slik at også 3. etappe blir berørt. 2.etappe vil gå ut fra stadion og inn i Klostergt opp til Schwachs gt. 2. veksling flyttes til Schwachs gt. 2. etappe blir ca like lang, mens 3. etappe blir ca 100m kortere. I tillegg som vi tidligere har informert om, blir 6. etappe berørt.