To mindre endringer i løypetraseen i år

Det er anleggsarbeider på Øya stadion og det berører den tradisjonelle traseen.

Lille Olavstafetten: 4. og nest siste etappe blir 60m kortere, men fortsatt med veksling inne på stadion.

Olavstafetten: 2. etappe: Her blir det en krapp sving til høyre rett ut fra stadion, noe kronglete de første 100m deretter som tidligere år. 6. etappe: En liten omlegging som i lengde ikke utgjør noe. Veksling som før på stadion.